President of Russia

Major Staff

Last update of this page: 12.05.2014, 15:00

Chief of Staff of the Presidential Executive Office Ivanov Sergei
First Deputy Chief of Staff of the Presidential Executive Office Volodin Vyacheslav
First Deputy Chief of Staff of the Presidential Executive Office Gromov Alexei
Deputy Chiefs of Staff of the Presidential Executive Office
Magomedov MagomedsalamPeskov DmitryVaino Anton
Aides to the President
Belousov Andrei
Brychyova Larisa
Chuychenko Konstantin
Fursenko Andrei
Golikova Tatyana
Kozhin Vladimir
Levitin Igor
Shchegolev Igor
Shkolov Yevgeny
Ushakov Yury
Presidential Press Secretary Peskov Dmitry
Chief of the Presidential Protocol Ostrovenko Vladimir
Advisers to the President Bedritsky Alexander
Fedotov Mikhail
Dubik Sergei
Glazyev Sergei
Grigorov Sergei
Kobyakov Anton
Levitskaya Alexandra
Tolstoy Vladimir
Ustinov Anton
Yakovlev Veniamin
Presidential Plenipotentiaries at the Bodies of Power Krotov Mikhail Minkh Garry
Muravyov Arthur
Presidential Commissioner for Children's Rights Astakhov Pavel
Presidential Plenipotentiary Envoys to the Federal Districts Babich Mikhail
Beglov Alexander
Belaventsev Oleg
Bulavin Vladimir
Melikov Sergei
Kholmanskikh Igor Rogozhkin Nikolai
Trutnev Yury
Ustinov Vladimir

Home Executive Office Major Staff